در دلم هواي گناهي ناكام سوت مي كشد.                 مي دمي و شعله مي كشم.                "ترديدي نيست كه آيينه ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 6 بازدید
         « منی که سر به هوایم همچو فواره           اگر که سر به راه شوم می ریزم‌»
/ 11 نظر / 5 بازدید
شهریور 90
4 پست
اسفند 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
2 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
2 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
2 پست
بهمن 83
3 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
2 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
6 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
3 پست